ALPHA-STİM

Sınıfındaki en fazla araştırılan cihaz olup, bununla ilgili 55 bitmiş bağımsız çalışma ve yayına sahiptir. Araştırmalar 3 haftalık kullanımdan sonra hastaların %93’ünün ağrı, anksiyete, depresyon ve/veya insomniya’da  önemli bir rahatlama sağladığı görülmüştür. Ağrısı olup ağrıda hiçbir şekilde değişim sağlanamamış 10 hastadan 9’u Alpha-Stim® kullanmaya başladıktan sonra ağrılarında rahatlama hissetmişlerdir.

Alpha-Stim®’in etkileri genellikle hızlı, kümülatif ve kalıcı olmaktadır. Bu yüzden birçok doktor Alpha-Stim® tedavi  protokollerini tamamlayarak, hastaları üzerinde kullanmaya başlamıştır.

Alpha-Stim® Güvenlidir. Hastalar, bütün yayınlanan dergi ve makalelerdeki ilaçların tehlikelerini gördükten sonra, ağrı veya ruhsal rahatsızlıklarında kullanacakları ilaçların vereceği zararlardan her zaman olumsuz etkilenmişlerdir. Oysa  Alpha-Stim® teknolojisi sadece ilaçlardan daha güvenli olmalarının dışında diğer bu alanda kullanılan cihazlara karşıda en güvenli kullanabileceğiniz bir cihazdır. Çünkü sadece mikroamper seviyesinde elektrik kullanılır.

6000 hasta üzerinde yapılan çalışmalardan sadece:

506’da 1 hastada baş ağrısı,910’da 1 hastada deri  irritasyonu görülmüş olup bunlar minör ve kişiye özgü olarak görülmüşlerdir. İlaçların yol açtığı tardif diskinezi, intihar eğilimi, bağımlılık, ölüm veya hepatik yetmezlik gibi yol açacağı risklerden birkaçı bile Alpha-Stim tedavisinde görülmez.

Alpha-Stim® tedavisinde en büyük  karşılaşılan problem hafif dezoryantasyon olup, Kraniyal Elektroterapi  Stimulasyonu (Cranial Electrotherapy  Stimulation-CES ) tedavisi erken kesilmiştir.

Alpha-Stim®Etkilidir. Geleneksel tedaviler sonuçsuz kalırken, tedavi edilen hastaların %93’ünde anlamlı alınan bu sonuçların hepsi araştırma, tarama ya da onaylama ile kanıtlanmıştır.

Alpha-Stim® üzerine yapılmış 55 çalışma olup, bu çalışmalarda ilaçlara göre Alpha-Stim®’in etkinliği ortaya çıkarılmış ve bu çalışmalar yapılırken hiçbir şirketten destek alınmamıştır. Çalışmaların birçoğu çift kör plasebo kontrollü çalışmalar olup, seçkin Amerikan üniversitelerinde yürütülmüştür. Amerikan Hükümetinin de desteklediği 2 büyük Alpha-Stim® çalışması mevcuttur. Bunlardan biri kemoterapi alan göğüs kanseri hastaları için, bir diğeri de omurilik hastaları için desteklenmiştir. kitabında toplanmıştır. Burada ki elde edilen veriler ile yine 2500 hastanın değerlendirmelerinin alındığı American Journal of Pain Management 11(2):62-66,2001 ‘da yayımlanan makale ile örtüşmektedir. Teşhislerin çoğunda hem doktor ve hem hastaların söylemleri sonucu, 10 hastadan 9’u standart ilaçlara göre %25 oranında minimum gelişme göstermiştir.

Alpha-Stim® hastalarının çoğu yaşadıkları semptomlarında en az %60 oranında azalma göstermişlerdir.Kapsamlı çalışmaların bir avantajı da hastaların tedaviye cevaplarını karşılaştırmaktır. Örneğin doktorların belirttiği 286 ağrı hastasının  %27 sinde %50–74 oranında iyileşme olduğu görülmüştür. Alpha-Stim’de ise 3 haftalık kullanım sonucu, 1947 ağrılı hastanın   % 38’inde  %50–74 oranında iyileşme olduğu görülmüştür.