Aile Terapisi

Genel anlamda bakacak olursak Türkiye’deki evliliklerin yarıya yakın bir bölümü aileler yüzünden bitme noktasına gelmekte ya da bitmektedir. Diğer yarısı ise; cinsel sorunlar, ekonomik sorunlar, alkol ve madde kullanımı, kişilik yapılarının uyuşmaması, beklentilerin uyuşmaması vb. sorunlar nedeniyle bitmektedir. Ancak deneyimlerim sonucu söyleyebilirim ki ilişkilerdeki en ciddi sorun iletişimsizliktir, paylaşımların azalmasıdır. Bir yerde iletişim yoksa ÖFKE vardır ve bu öfke, ilişkinin bir çok alanına yansımaktadır. Bireyin, görmek istediği bir çok noktada eşini yanında görememesidir. Neden evleniyoruz? Mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yaşam için. Destek almak ve destek vermek için. Hayata dair iyi-kötü, güzel-çirkin her şeyi paylaşmak için. Bunları yaşayamıyorsak neden bu ilişkide olduğumuzu da giderek sorgulamaya başlarız.

Evliliklerde bir çok farklı psikodinamik (altta yatan ancak kişinin çoğu zaman farkında olmadığı psikolojik faktörler) rol oynar ve evlilik ilişkisinin geleceğini belirler. Kültürümüzde aslında bir anlamda aileler evlenmektedir. Çiftler birbirlerini yeterince tanımadan evlilik gibi ciddi bir sorumluluğun altına girdiklerinden (evlilik gerçekten bir sorumluluk alma işidir) bazen bu sorumluluğu kaldıramamaktadırlar. Özellikle kültürümüzde erkeler geç büyüdüklerinden ve olgunlaştıklarından dolayı bu sorumluluğu üstlenmede yetersiz kalabilmektedirler. Evlilik öncesi göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli kriterler vardır: evlenmeyi düşündüğünüz ya da evlendiğiniz kişinin;Evliliğe ve yaşama bakış açısı

 • İleride yapmak istediklerinizi destekleyici olup olmayacağı
 • Cinselliğe bakış açısı
 • Çocuk sahibi olmaya ve çocuk yetiştirmeye bakışı
 • Kendi ailesiyle ilişkileri
 • Kendi anne babasının birbirleriyle olan ilişkileri
 • Mesleği ve ekonomik durumu
 • Geçirdiği hastalıklar
 • Annesine bağımlı olup olmadığı
 • Psikolojik bir sorununun olup olmadığı
 • Kişilik özellikleri

ve daha bir çok faktör sizin evliliğinizin sağlıklı olup olmadığını belirleyecektir. Bu nedenle evlenmeden önce bu kriterler iyice tanınmalı, evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle tartışılmalıdır. Evlilik öncesi depresyonu dediğimiz bir olgu her zaman vardır. Kişi, evlilik sorumluluklarını üstlenme konusunda henüz kendisini yeterli görmüyorsa biraz daha beklemesi onun yararına olacaktır. Daha önce ayrı bir birey olarak hareket eden, kendi kararlarını alan kişi, bundan sonra bir çift olarak karar almak gerektiğinin bilincinde olduğundan bu durum ona özgürlüklerinin kısıtlanması gibi gelebilir. Ancak karşılıklı anlayışın ve sevginin olduğu bir evlilikte özgürlükler kısıtlanmaz. Tam tersine yukarıda belirttiğim kriterlerin uyumlu olduğu bir evlilik mutluluğu getirir. Ülkemizde çiftler birbirlerini ve birbirlerinin özelliklerini yeterince tanımadan evliliğe adım atmakta ve sonrasında da bir çok sürprizle karşılaşmaktadırlar. Aldatma, her zaman için ilişkileri derinden sarsan bir yaşantıdır. Aldatmanın gerçekleştiği bir evliliğin sağlıklı sürmesi ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle bu kriterleri iyi değerlendirmeli ve gerekli görüyorsanız bir aile danışmanından yardım almalısınız. Aile danışmanlığı, üyeleri bir aileyi oluşturan bir tür grubun katıldığı psikolojik danışmadır ve bir tür DESTEK VERME SÜRECİdir. Aile danışmanlığında üyeler, ailede yaşanan problemi kendi bakış açılarıyla ortaya koyarlar. Bu aşamada danışman, aile üyelerinin her birine şu konularda yardımcı olmaya çalışır:
• diğerlerini saygı ile dinlemesine,
• diğerlerinin bakış açısını da görmesine ve anlamasına,
• soruna yönelik olarak konuşmasına, 
• diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerine,
• diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasına,
• diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine,
• diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur.
Aile danışmanlığında inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil; bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir. Aile danışmanı, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır.
Hiç bir zaman çiftlerin sorunlarını onlar adına çözme işi değildir. Öncelikle eşlerle tek tek görüşülür. Her iki tarafın da penceresinden görünen tablo resmedilir (Evliliğe, hayata bakışı, evlilikten beklentileri, sorunları algılayışı vb.) Sonrasında bu iki tablo birleştirilir. Uzman ve ortam bir anlamda çift arasında bir tür köprü, iletken rolü oynar. Artık sakin konuşamadıkları bir çok konuda birbirlerini anlamalarına ve sağlıklı iletişim kurabilmelerine destek verir. Aile-ilişki danışmanlığı çift olarak sürdürüldüğü gibi bireysel olarak da alınabilecek bir destektir. Çoğu zaman erkekler ne yazık ki aile-ilişki danışmanlığı desteğine önyargılı yaklaşmaktalar ve eşlerinin/partnerlerinin zorlamasıyla katılmaktadırlar. İlişkileriyle ilgili bir uzmandan destek almayı bir tür zayıflık, acizlik olarak algılamaktadırlar. Ancak seanslara başladıktan sonra gönülsüz de olsalar bu önyargıları kırılmakta ve çoğu sonrasında gönüllü olarak devam etmektedirler.

 Bazen çifte ayrılmalarının da sağlıklı olacağı yorumu yapılabilir. Ancak böyle bir yorumun yapılabilmesi için “İlişkide yapılması gereken her şey yapıldı mı?” sorusunun yanıtlanması gerekir. İlişkide her iki taraf da kendi açısından yeterli çabayı gösterdiyse ve ilişki hala iki tarafı da mutlu eden, iki tarafa da doyum sağlayan bir boyuta ulaşamıyorsa çifte ayrılmalarının sağlıklı olacağı söylenebilir.
Aile-İlişki Danışmanlığı sadece ilişkilerin devamına yönelik verilen bir destek değildir. Bazen ayrılma kararı alan çiftler, özellikle çocukları varsa “Biz Nasıl Sağlıklı Ayrılabiliriz” i sağlamak için de böyle bir uzman desteğine başvurabilirler. Bu durumda uzman her iki tarafın da verdiği bu karardan emin olup olmadığını, kararlarının psikodinamiklerini analiz ederek onlara bu doğrultuda bir destek verir. Bu doğrultuda verilen destekte bir çok konu masaya yatırılır ve eşlerin bu konularda ortak bir noktada buluşması sağlanır. 

Bu konulardan bazıları ;

 • Ayrılma süreci nasıl olacak?
 • Birbirlerinden ayrılma sürecinde ve sonrasında beklentileri nelerdir?
 • Çocuk veya çocuklar kiminle kalacak?
 • Evden kim ayrılacak? Ne zaman?
 • Yasal boşanma davası ne zaman açılacak? Kim açacak?
 • Çocuğa/Çocuklara ayrılma kararı nasıl açıklanacak?
 • Ailelere ve dost çevresine ayrılık kararı nasıl açıklanacak?
 • Ekonomik süreçler nasıl ayarlanacak?
 • İleride evden ayrılan ebeveynin çocukla/çocuklarla ilişkileri nasıl ayarlanacak?
 • İleride her iki tarafın da başka ilişkiler yaşaması durumunda nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • İleride ortaya çıkabilecek olası problem alanları ve bu sorunlara yaklaşımları nasıl olmalı vb.

İlişkilerimizde yaşadığımız sorunları ailemizle, akrabalarımızla ya da arkadaşlarımızla da konuşabiliriz. Ancak hiçbir zaman bize söyleyecekleri objektif olmayacaktır. Bu nedenle bu tür sorunlarda bu konuda eğitim almış ve deneyimlerini sizinle paylaşabilecek ve aynı zamanda objektif olabilecek bir uzmanın görüşleri, her zaman için yaşamınızla ilgili daha sağlıklı kararlar vermenizi, daha sağlıklı yaşam seçimleri yapmanızı sağlayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir